opera_omniaSzanowni Państwo Firma Starodruk Rękodzieło Artystyczne powstała na skutek reorganizacji Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego "Starodruk" Kadra nowej firmy oparta jest na byłych , spraw­dzonych oraz posiadających najwyższe kwalifikacje, pracownikach Spółdzielni. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów dotąd z nami współpracujących jak i do tych z Państwa którzy nie korzystali jeszcze z naszych usług. Oferta nasza obejmuje zarówno prace związane z rekonstrukcją i konserwacją cennych książek i rękopisów przeznaczonych dla bibliotek czy muzeów jak i artystyczne oprawy literatury pięknej ,reprintów, albumów , nut i edycji bibliofilskich. Podejmujemy współpracę z wydawnictwami celem tworzenia niepowtarzalnych opraw nawiązujących do charakteru dzieła i epoki, która je zrodziła.

W naszych projektach uwzględniamy również indywidualne oczekiwania klientów przygotowując księgozbiory na specjalne zamówienie. Drugim ważnym działem produkcji naszej firmy jest poligrafia. Pracownicy mają duże doświadczenie w wytwarzaniu opraw dokumentów . Opra­wiane przez nich dokumenty znajdują się w najważniejszych instytucjach państwo­wych , wyższych uczelniach , czy ważnych instytucjach kultury narodowej. pismoDługoletnia współ ­praca z więk­szością naszych klientów pozwala mieć pewność, że oprawy wykonane dla naszych klie­ntów będą zrobio ­ne w sposób absolutnie profe­sjonalny. Zapraszamy do współpracy